Soveltamisala

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan 9Lives Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottamiin koronavirus-näytteenottoa koskeviin palveluihin.

Sopimuksen syntyminen

Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, sopimus syntyy, kun asiakas tilaa näytteenoton ja vastaanottaa Palveluntarjoajalta tilausvahvistuksen. Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Palveluntarjoajan rekisteriin.

Maksuehto

Asiakas maksaa palvelun joko ajanvarauksen yhteydessä verkkomaksuna tai palvelutapahtuman yhteydessä tai tapahtuman jälkeen laskua vastaan. Laskun maksuaika on 14 päivää. Mikäli maksu viivästyy, on asiakas velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Muut kuin itse maksavat asiakkaat

Mikäli kyseessä on työterveyshuoltoon kuuluva palvelu tai asiakas ei muulla perusteella maksa itse palvelua, asiakkaan on varmistettava maksujärjestely ajanvarauksen yhteydessä. Jos asiakkaan ilmoittama taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, vastaa asiakas maksusta.

Näytteenotossa käytettävät testit

Näytteenotossa käytetään sekä PCR- että antigeenitestejä, joissa näyte otetaan nenänielusta taipuisalla nukkatikulla sieraimen kautta. Testien herkkyys ja tarkkuus eivät ole täydellisiä.

Oirekysely

Asiakas täyttää oirekyselyn näytteenottotilauksen yhteydessä. Oirekyselyssä arvioidaan ainoastaan koronavirus-näytteenoton tarvetta eikä oteta kantaa sairaanhoidon tarpeeseen.

Kela-korvaus

Kela-korvauksen saaminen edellyttää lääkärin lähetettä. Lähetteen saat Palveluntarjoajan kautta oirekyselyn täyttämisen jälkeen.

Jos asiakas on oikeutettu Kela-korvaukseen, laskutetaan asiakkaalta ainoastaan Kela-korvauksen vähentämisen jälkeen maksettavaksi jäävä osuus. Mikäli myöhemmin ilmenee, että asiakas ei ole oikeutettu Kela-korvaukseen, laskutetaan asiakkaalta myös korvauksen osuus.

Palvelun laatu

Palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään potilasvahinkolain mukaan. Verkkosivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta.

PCR-testin tulos valmistuu keskimäärin 12-24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Pohjois-Suomen toimipisteillämme tuloksen saaminen voi kestää yli 48 tuntia. Testin tulos lähetetään sinulle SMS-viestinä. Jos ostat todistuksen, saat latauslinkin sähköpostiisi muutaman tunnin kuluessa vastausviestistä.Osa näytteistä saattaa vaatia uusintakäsittelyä tai viivästyä muista Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoaja ei sitoudu jokaisen näytteen kohdalla 12-24 tunnin vastausaikaan. Palveluntarjoaja ei vastaa viiveistä tulosten tai todistusten toimittamisessa, mikäli ne johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä henkilö- tai yhteystiedoista.

Jotkut sähköpostijärjestelmät sekä puhelinoperaattorit saattavat estää koneellisesti lähetetyt todistuslinkin sisältävät viestit. Palveluntarjoaja ei vastaa viestien perillemenosta loppukäyttäjälle asti, mikäli se riippuu vastaanottavan järjestelmän asetuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään, jos asiakkaan laiteympäristön asetukset estävät latauslinkin avaamisen tai vahvistuskoodin normaalin käsittelyn.

Vahingonkorvaus

Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain mukaan. Muilta osin Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä. Palveluntarjoajasta riippumattomaksi syyksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, tulipalo, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Palveluntarjoaja ei olisi kohtuudella voinut ennakoida tai välttää.